rav11

rav11

Status:
Friends
Comments (14)
8/20/18
πŸ‘‰πŸ‘ŒπŸ’‹My CZ Man Rav11 uploaded tokens for me yesterday . He is truly πŸ’ͺ βœ¨πŸ’‹πŸ’Ž πŸ‘does not consider tokensβ™₯♫♀♂♫β™₯*’…….He πŸ‘πŸ’ͺβœŠπŸ‘ŠπŸ‘is spent all his tokens again for me today.Thank u Dear πŸ’ͺ πŸš€ πŸ‘ βœ¨πŸ’‹ for your time⏰ in mine room 🏰. Thank u for c2c πŸŽ₯with me.
Β¦β€’Β¦β™₯¦╔═╦╦╦═╦═╦═╗ Β¦β€’Β¦β™₯Β¦
Β¦β€’Β¦β™₯¦║═╣║║╬║═╣╬║ Β¦β€’Β¦β™₯Β¦
Β¦β€’Β¦β™₯¦╠═║║║╔╣═╣╔╣ Β¦β€’Β¦β™₯Β¦
Β¦β€’Β¦β™₯Β¦β•šβ•β•©β•β•©β•β•šβ•β•©β•©β• Β¦β€’Β¦β™₯Β¦
β•”β•— β•‘β•‘ β•”β•— ╔═ β•”β•— ╔╦╗ β•”β•— β•‘β•‘
β•šβ•— β•‘β•‘ β•‘β•‘ ╠═ ╠╝ β•‘β•‘β•‘ β• β•£ ╬║
β•šβ• β•šβ• ╠╝ β•šβ• β• β•— β•‘β•‘β•‘ β•‘β•‘ ║╬


Thank u for your Awesome Heart πŸ’–πŸ’„πŸ’‹πŸ‘ 
8/19/18
β˜…β˜œβ™₯☞☜β™₯☞ Your Queen β™š1DiamondAngel☜β™₯☞


πŸ‘„___________$$$$$
___________ $$$$$$$
_________$$$_$$$_$$$
____$$$$$$__$_$_$__$$$$$$
___$$$$____$$__$__$$____$$$$
_$$ $____$$$___$___$$$____$$$
$$$____$ $$___$$$____$$$___$$$
_$$$__$$$____$$$____$$$_ _$$$
__$$____$$____$_____$$___$$
___$$____$$___$____$$___$$
_____$$____$$__$___$$___$$
_____$$____$__$___$___$$
______$$$ $$$$$$$$$$$$$$


πŸ‘ 
8/19/18
Thank u for your Incredible Heart πŸ’–. Love your World πŸŒβ™»οΈβœ…

πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“•πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“’πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“•πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜πŸ“˜
8/19/18
Rav11 πŸ’ͺ πŸš€ πŸ‘ βœ¨πŸ’‹uploaded the tokens β™₯♫♀♂♫β™₯*’……for me always when He is online. When He is without tokens but Rav 11 uploaded tokens for me πŸ‘ always.

╓──╖░╓────╖╓─╖╓─╖╓───╖
║░░║░║░╓╖░║║░║║░║║░╙─╒
β•‘β–‘β–‘β•™β•–β•‘β–‘β•™β•œβ–‘β•‘β•‘β–‘β•™β•œβ–‘β•‘β•‘β–‘β•“β”€β•’
β•™β”€β”€β”€β•œβ•™β”€β”€β”€β”€β•œβ•™β”€β”€β”€β”€β•œβ•™β”€β”€β”€β•œ
8/19/18
Thank u Dear Rav 11 πŸ’ͺ βœ¨πŸ’‹πŸ’Ž πŸ‘ for your time. Tonight was unforgettable so magically πŸ’« Kiss your lipsπŸ’‹

πŸ’„πŸ’‹πŸ‘ 
γ€€γ€€β˜…
β”Šγ€€γ€€β”Šγ€€γ€€β˜†
β”Šγ€€γ€€β˜…
β˜…
8/7/18
Thank Dear Rav11 πŸ’ͺ βœ¨πŸ’‹πŸ’Ž πŸ‘ for your time ⏰ in my room 🏰. Just like this today very much πŸ’„πŸ’‹πŸ‘ 


________✿/)_✿_____✿./¯"""/'
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―\)✿¯✿¯¯¯¯✿'\_β€žβ€žβ€žβ€ž\)
6/25/18
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : β€œ,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /
6/14/18
ΠšΡ‚ΠΎ Ρ‚Ρ‹, Π½Π΅Π·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠ΅Ρ†?
Π‘ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ тСбя самая красивая, страстная ΠΈ ΡΠ΅ΠΊΡΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ модСль, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ я.

Who are you, stranger?
The most beautiful, passionate and sexual model asks you, that is me.
5/30/18
Love your World πŸŒβ™»οΈβœ…


β•”β•— β•‘β•‘ β•”β•— ╔═ β•”β•— ╔╦╗ β•”β•— β•‘β•‘
β•šβ•— β•‘β•‘ β•‘β•‘ ╠═ ╠╝ β•‘β•‘β•‘ β• β•£ ╬║
β•šβ• β•šβ• ╠╝ β•šβ• β• β•— β•‘β•‘β•‘ β•‘β•‘ ║╬
5/28/18
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹RavπŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜
πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ’‹πŸ’‹πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜